Een voertuig maken dat kan voortbewegen op een helling.

Je onderzoekt met welke materialen je een voertuig kan maken dat kan voorbewegen op een helling en waarbij de dakwerkers er niet mogen uitvallen.

Verloop

Probleemstelling: De dakwerkers hebben de hele dag gewerkt boven op het gebouw maar kunnen nu niet meer naar beneden want hun lift/kraan is stuk.

Kunnen jullie hen helpen om hen via de helling naar beneden te laten komen?

Het voertuig dat jullie maken moet nog een stukje kunnen verder rijden.

Kort functioneel waarnemenvan de beschikbare materialen. Aandacht voor afspraken in functie van veiligheid (bv. gebruik van de werkmaterialen zoals een hamer/zaagje/priem, bij het gebruik van deze werkmaterialen leg je altijd een plankje op de tafel ter bescherming).
Tekenen van het ontwerp: De kinderen bespreken hoe hun ontwerp er moet uit zien en proberen na te denken hoe het ontwerp aan de criteria kan voldoen en tekenen dit uit.

Onderzoeken met materiaal: De kinderen kiezen welk materiaal dat hen geschikt lijkt om het voertuig te maken. Ze proberen dit uit, ontdekken welke hechtingsmaterialen het beste zijn, vergelijken het effect van verschillende lijmsoorten, ontdekken dat het voertuig niet kan rijden als je de wielen vastlijmt, ontdekken hoe ze de wielen het best kunnen laten draaien, …
Terugblikwaarbij kinderen tijdens en/of na de activiteit verwoorden hoe ze dit aangepakt hebben, wat ze onderzocht en ontdekt hebben. Met de zelfgekozen materialen wordt het voertuig in elkaar gezet hierbij worden geschikte hechtingsmaterialen gekozen en wordt geregeld nagegaan of het ontwerp voldoet aan de criteria. Het wordt steeds bijgestuurd tot het zo goed mogelijk voldoet aan de vooropgestelde eisen.

Differentiatie:

Bij oudere kinderen of kinderen die houden van wat extra uitdaging kan er een wedstrijdje aan worden gekoppeld. 

Welk voertuig kan het verste doorrijden? of 

Wie kan zijn voertuig laten verder rijden tot aan de eindstreep?

Aandachtspunten

De begeleiding is vooral gericht op het veilig hanteren van de echte werkmaterialen, de invulling van de activiteit gebeurt door de kinderen.

Bij een ontwerpactiviteit is het belangrijk de kinderen geregeld te wijzen op de technische criteria waaraan het ontwerp moet voldoen. De kinderen doorlopen op die manier verschillende keren het technisch proces (ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren, nieuw probleem ervaren dus ontwerp bijsturen, …)

Door het transportsysteem zwaarder te maken, zal het sneller vooruitgaan. Als kinderen zelf niet op dergelijke ideeën komen, kan dit gestimuleerd worden door goede vragen te stellen: 'Hoe kan het nog sneller gaan? Welke materialen zou je hiervoor kunnen gebruiken? Wat zorgt ervoor dat iets snel gaat? …

Benodigdheden
 • kosteloos materiaal: botervlootjes, yoghurtpotjes, keukenrollen, doppen (grote en kleine), schaaltjes in isomo/plastic/metaal, stofjes, kurken, eierdozen, lege dozen van papieren zakdoeken, allerlei soorten verpakkingen,…
 • satéstokjes
 • verschillende soorten touw
 • scharen
 • verschillende soorten lijm: behangerslijm, pritt, plakband (vershillende soorten), lijmpistool (enkel te gebruiken door de leidster)
 • priknaalden of priemen
 • nietjesmachine
 • duplomannetjes (dakwerkers)
 • spijkers
 • hamers
 • kleine zaagjes
 • ronde houten wielen
 • een houten plank die als helling kan fungeren
Bron

Activiteit Kinderlabo in het kader van keuzestage Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool.

Sfeerbeelden