Woeste Willem is woest!!

Hij zat op zee en zijn piratenzeilboot ging maar niet vooruit. Weten jullie waarom hij niet kon varen? Inderdaad, er was geen wind! Hoe zouden we hem kunnen helpen zodat dit niet meer gebeurt? 

Verloop

Probleemstelling:

Woeste Willem is woest! Hij zat op zee en zijn piratenzeilboot ging maar niet vooruit. Weten jullie waarom hij niet kon varen? Inderdaad, er was geen wind! Hoe zouden we hem kunnen helpen zodat dit niet meer gebeurt? We ontwerpen een voorwerp dat aangeeft wanneer het waait zodat Woeste Willem niet voor niets de zee op gaat.

Hoe kunnen we zien dat het buiten waait? We gaan samen naar buiten om te zien of er wind is. Indien dit zo is, nemen we materiaal (pluimpje, plastic zak, takken, zand, stenen,…) mee naar buiten en bekijken wat weg waait en wat niet? 

Wat zal er gebeuren als het harder waait? Hoe kunnen we dit testen? Hoe kunnen we zelf wind maken?

We testen opnieuw de materialen met zelfgemaakte wind. 

We verdelen de materialen in 2 groepen: wat waait weg/ wat waait niet weg?

Wat kunnen we hieruit besluiten? 

Kort functioneel waarnemenvan de beschikbare materialen. Aandacht voor afspraken in functie van veiligheid (bv. gebruik van de werkmaterialen zoals een hamer/zaagje/priem, bij het gebruik van deze werkmaterialen leg je altijd een plankje op de tafel ter bescherming).
Tekenen van het ontwerp: De kinderen bespreken hoe hun ontwerp er moet uit zien en proberen na te denken hoe het ontwerp aan de criteria kan voldoen en tekenen dit uit.

Het is belangrijk rekening te houden met de volgende technische criteria: 

 • de windvanger moet voldoende stevig zijn, hij mag niet omvallen of breken als het waait
 • de windvanger moet waterbestendig zijn, hij mag niet stukgaan door de regen
 • er moet een duidelijk verschil zichtbaar zijn als het waait en als het niet waait

Onderzoeken met materiaal: De kinderen kiezen welk materiaal dat hen geschikt lijkt om de windvanger te maken. Er wordt geregeld nagegaan of het ontwerp voldoet aan de criteria. Het wordt steeds bijgestuurd tot het zo goed mogelijk voldoet aan de vooropgestelde eisen.


Terugblik waarbij kinderen tijdens en/of na de activiteit verwoorden hoe ze dit aangepakt hebben, wat ze onderzocht en ontdekt hebben. 

Differentiatie:

Bij oudere kinderen kan je overgaan tot het maken van een windmolen.

Aandachtspunten

Bij een ontwerpactiviteit is het belangrijk de kinderen geregeld te wijzen op de technische criteria waaraan het ontwerp moet voldoen. De kinderen doorlopen op die manier verschillende keren het technisch proces (ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren, nieuw probleem ervaren dus ontwerp bijsturen, …).

Benodigdheden
 • Karton
 • Papier om plan uit te tekenen + potloden
 • Lege huishoudrollen
 • Yoghurtbekers
 • Petflessen
 • Plastic zakken in verschillende kleuren
 • Takken
 • Dennenappels 
 • Doppen
 • Rietjes
 • Bindelementen (verschillende soorten lijm, lint, touw, paperclips, splitpennen, ducttape, nagels en hamer, nietjes,…)
 • Plastic lepels
 • Plastic/kartonnen bordjes
 • Houten stokjes in verschillende maten
 • Satéstokjes
 • Stukken stof
 • Ijzerdraad
 • Kniptang
 • Schaar
 • Houten plankjes
 • Friscostokjes
 • Schelpen
 • Parels
 • Plastic bekertjes
 • Ventilator
 • Haardroger
 • pluimpjes

Onderwerp

Type

Bron

Activiteit Kinderlabo augustus 2018 in het kader van keuzestage Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool.