Aan welke ontwikkelingsdoelen of eindtermen werk ik bij dergelijke activiteiten?

Er zijn heel wat doelen van toepassing bij onderzoeksgerichte activiteiten. Voor deze website beperken we ons tot de leergebieden 'wetenschappen & techniek' en 'mens & maatschappij', maar door kinderen dergelijke activiteiten te laten uitvoeren, bevorder je nog tal van andere ontwikkelingen:

  • Zo is taal heel belangrijk bij het verwerken, uitleggen, neerschrijven, lezen, … Doordat taal aan bod komt in een betekenisvolle situatie, zijn kinderen vaak heel gemotiveerd met taal bezig.
  • Daarnaast zijn ook sociale vaardigheden van belang. Samen onderzoeken, meningen uitwisselen, discussiëren, uitleggen, … zorgen voor een rijker onderzoek en voor meer ontdekkingen.
  • Ook de andere domeinen kunnen aan bod komen. Creativiteit en een onderzoekende houding kunnen doorheen de dag gestimuleerd worden, in wat voor activiteit dan ook.

Aangezien voor veel gelijkaardige activiteiten de doelen dezelfde zijn, staan de doelen niet opgelijst op de fiches, maar krijg je hier per soort activiteit een overzicht. Daaruit kan je gemakkelijk selecteren welk doel voor jouw activiteit meest van toepassing is.

Onderzoeksactiviteiten (algemeen)

Ontwikkelingsdoelen 'wetenschappen & techniek'

1.1 De kleuters kunnen verschillen onderscheiden in geluid, geur, kleur, smaak en voelen.
1.4 De kleuters kunnen organismen en gangbare materialen ordenen aan de hand van eenvoudige, zelf gevonden criteria.
2.1 De kleuters kunnen van technische systemen die ze zelf vaak gebruiken, aangeven of ze gemaakt zijn van metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof.
2.2 De kleuters kunnen van een eenvoudig technisch systeem uit hun omgeving aantonen dat verschillende onderdelen ervan in relatie staan tot elkaar in functie van een vooropgesteld doel.
2.3 De kleuters kunnen in een eenvoudige situatie nagaan welk technisch systeem best tegemoet komt aan een behoefte.
2.4 De kleuters kunnen ideeën bedenken voor een eenvoudig technisch systeem.
2.5 De kleuters kunnen geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een eenvoudig technisch systeem.
2.8 De kleuters zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.
2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te komen over techniek.

Ontwikkelingsdoelen 'mens & maatschappij'

1.3 De kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden.

Onderzoekende activiteiten in/met de natuur

Ontwikkelingsdoelen 'wetenschappen & techniek'

1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur.
1.3 De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.
1.13 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.

Ontwerpactiviteiten

Ontwikkelingsdoelen 'wetenschappen & techniek'

2.1 De kleuters kunnen van technische systemen die ze zelf vaak gebruiken, aangeven of ze gemaakt zijn van metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof.
2.3 De kleuters kunnen in een eenvoudige situatie nagaan welk technisch systeem best tegemoet komt aan een behoefte.
2.4 De kleuters kunnen ideeën bedenken voor een eenvoudig technisch systeem.
2.5 De kleuters kunnen geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een eenvoudig technisch systeem.
2.6 De kleuters kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een stappenplan.
2.7 De kleuters kunnen nagaan of het doel werd bereikt met een zelfgemaakt technisch systeem.     
2.8 De kleuters zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.
2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te komen over techniek.

Ontwikkelingsdoelen 'mens & maatschappij'

3.3 De kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden.

Onderzoekend op uitstap

Ontwikkelingsdoelen 'mens & maatschappij'

2.1 De kleuters kunnen beroepen en bezigheden van volwassenen die ze kennen op een eenvoudige wijze beschrijven.
4.9 De kleuters kunnen verschillen in landschappen en omgevingen, door mensen ingericht, verwoorden.