Waarom onderzoekend leren?

Wat is dat? Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Waarom? Hoe kan je dat maken?  Kinderen stellen veel vragen! En terecht. Laat ons die nieuwsgierige en verwonderde blik naar alles om hen heen vooral stimuleren.

Door kinderen de kans te geven zelf op onderzoek uit te gaan, leer je hen een duidelijker en vollediger beeld van de wereld te krijgen. Ze doen nieuwe inzichten op. Dit is wetenschap op kindermaat: op een speelse en informele manier op ontdekking gaan.

Op deze website staat onderzoekend leren centraal. We werken dus niet met kant-en-klare stappenplannen die bij elk kind hetzelfde resultaat opleveren. Zo stimuleren we kinderen om ondernemend te zijn en zelf initiatief te nemen. 

Let’s STEM together

Jonge Ontdekkers is sinds 2019 deel van het STEM-partnerschap Let's STEM together voor professionelen met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We willen met dit partnerschap ieder kind de kans geven om STEM te ontdekken in het buitenschoolse leren.

Momenteel focussen we op gemeenten in Oost-Vlaanderen waar het STEM-aanbod voor kinderen tussen 3 en 12 jaar nog beperkt is. Daar organiseren we laagdrempelige STEM-workshops waarbij we onze kennis over onderzoekend leren overdragen naar lokale begeleiders. We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen.

Wil je meer weten, kennis uitwisselen of STEM-workshops aanbieden? Contacteer ons!

Waarom STEM?

Er is in onze samenleving nood aan kritische en ondernemende wereldburgers. Koppel dat nog eens aan het tekort aan technische en wetenschappelijke profielen, en je ziet het belang van STEM (science, technology, engineering & mathematics). Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met STEM, krijgen ze een betere kijk op de complexiteit van de wereld om hen heen.

De activiteiten op deze website kaderen binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. Doel van dit actieplan is interesse opwekken voor wetenschap en techniek bij kinderen en jongeren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector. 

Op zoek naar meer?

Workshops op deze website ontstonden vaak vanuit talloze initiatieven wetenschapscommunicatie. Enkele voorbeelden:

Kinderuniversiteit (5- tot 12-jarigen) 
Kinderlabo's (5- tot 7-jarigen)
Wooow wetenschapsfestival op Dag van de Wetenschap (4- tot 104-jarigen)
Workshops wetenschap en techniek op scholen (laatste graad BO, eerste graad SO)