34 Activiteitenfiches gevonden

Je onderzoekt met welke materialen je een voertuig kan maken dat kan voorbewegen op een helling en waarbij de dakwerkers er niet mogen uitvallen.

Je onderzoekt welke sporen verschillende voorwerpen maken. Vinden we tijdens een uitstap een dierenspoor? Dan zoeken we uit welk dier dit gemaakt heeft, en proberen we vervolgens zelf ook sporen te maken.

Je stimuleert de onderzoekende houding van kinderen in een timmerhoek, door hen een eigen ontwerp te laten construeren.

Je onderzoekt op welke manier je ijsblokken kan smelten. Kan dat met je eigen lichaam? Welke materialen kan je gebruiken om het smeltproces te versnellen?

Je onderzoekt met welke materialen je een muziekinstrument kan maken, en hoe je met deze materialen een zo mooi mogelijk geluid kan produceren.

Je onderzoekt welke materialen je naast zand nog kan gebruiken om in de zandtafel een bouwwerk te maken. 

 

Je ontwerpt een huisje van natuurlijke materialen dat plaats biedt aan de drie biggetjes en dat stevig genoeg is om de sterke adem van de wolf te trotseren.

Je onderzoekt op welke manier je een parachute kan ontwerpen die voor een zachte landing zorgt.

Je onderzoekt op welke manier je textiel kan kleuren met natuurlijke en andere materialen. 

Je onderzoekt op welke manier je verf kan maken met een goede, stevige structuur en een felle, goed houdende kleur. 

Je onderzoekt op welke manier en met welke materialen je grote ijsblokken gemakkelijk in stukken kan breken. 

Je onderzoekt welke mengsels geschikt zijn om baksteentjes aan elkaar te bevestigen, om zo een stevig bakstenen huisje te bouwen.

Je onderzoekt hoe je snel sneeuw kan smelten, en je ervaart de verschillende aggregatietoestanden van water. 

Je exploreert in de bouwhoek hoe je bepaalde constructies kan bouwen, gebaseerd op echte gebouwen.

Je onderzoekt op welke verschillende manieren je tafels kan meten en hoe je dit kan vastleggen.