Een huisje ontwerpen voor de biggetjes

Je ontwerpt een huisje van natuurlijke materialen dat plaats biedt aan de drie biggetjes en dat stevig genoeg is om de sterke adem van de wolf te trotseren.

Verloop

Probleemstelling

De biggetjes hebben een stevig huis nodig, waarin ze zich kunnen verschuilen als de wolf komt. We denken eerst na hoe zo'n huis er kan uitzien, zoeken vervolgens de materialen bijeen en gaan aan de slag om het huis te maken.

Bespreken en uittekenen

Bespreken en uittekenen hoe het huisje van de drie biggetjes er moet uitzien. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de technische criteria, nl. het moet onderdak bieden aan de drie biggetjes en het moet stevig zijn.
Samen met de kinderen kan je in de nabije omgeving op zoektocht gaan naar bruikbare materialen: stenen, takken, …
Met de zelfgekozen materialen wordt het huis gebouwd: hierbij worden geschikte hechtingsmaterialen gekozen, en wordt geregeld nagegaan of het ontwerp voldoet aan de criteria. Het wordt steeds bijgestuurd tot het zo goed mogelijk voldoet aan de vooropgestelde eisen.

Terugblikken

Waarbij kinderen tijdens en/of na de activiteit verwoorden hoe ze dit aangepakt hebben, en waarbij nagegaan wordt of het ontwerp voldoet aan de eisen. Dit kan gebeuren door kinderen ertegen te laten blazen, of tegen het huisje te duwen om na te gaan of het tegen een stootje kan.

Aandachtspunten

Bij een ontwerpactiviteit is het belangrijk de kinderen geregeld te wijzen op de technische criteria waaraan het ontwerp moet voldoen. De kinderen doorlopen op die manier verschillende keren het technisch proces (ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren, nieuw probleem ervaren dus ontwerp bijsturen, …)
Algemene aandachtspunten voor het begeleiden vind je hier.

Benodigdheden
  • 3 biggetjes: dit kunnen 3 kurken zijn die je indien gewenst roze schildert en van een varkenssnoetje voorziet
  • materialen om het ontwerp uit te tekenen: papier en potloden
  • zandbak om huis in te bouwen (hierin kunnen stokken gemakkelijk rechtgezet worden)
  • materialen om mee te bouwen: stenen, takken, lappen stof, …
  • hechtingsmaterialen: verschillende soorten touw, enkele lijmsoorten, nagels en hamer, duimspijkers, zaag en scharen, … 

Thema

Leeftijd

Bron

Activiteit Kinderlabo augustus 2013 in het kader van keuzestage Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool.

Sfeerbeelden