Ijsblokken breken

Je onderzoekt op welke manier en met welke materialen je grote ijsblokken gemakkelijk in stukken kan breken. 

Verloop

Probleemstelling

Het paleis van de ijskoning is ingestort. Er liggen grote brokstukken ijs voor de ingang van het kasteel. We willen hem helpen door te onderzoeken op welke manier je ijs gemakkelijk en snel in stukken kan breken.

Functioneel waarnemen


Kort functioneel waarnemen van de beschikbare materialen. Aandacht voor afspraken in functie van veiligheid (bv. gebruik van de werkmaterialen, handen en ogen beschermen, eventueel samenwerken).


Onderzoeken zonder materiaal

Ijsblokken met de handen proberen breken, van verschillende hoogtes laten vallen, de blokken op de grond of in de wasteil kloppen, verschil ervaren tussen kleine en grote blokken, …


Onderzoeken met materiaal

Kinderen kiezen materiaal dat hen geschikt lijkt om de blokken te breken. Ze proberen dit uit, ontdekken op welke manier ze dit best kunnen hanteren, vergelijken het effect van verschillende voorwerpen, …


Terugblikken

Hierbij verwoorden kinderen tijdens en/of na de activiteit hoe ze dit aangepakt hebben, wat ze onderzocht en ontdekt hebben.

Aandachtspunten

Kinderen mogen verschillende materialen combineren bv. met sommige voorwerpen lukt het vooral om een groot ijsblok te breken, terwijl andere materialen eerder gebruikt kunnen worden om kleine stukjes nog kleiner te maken.
Laat de kinderen geregeld verwoorden waarmee ze werken of gewerkt hebben: wat werkte goed, wat niet, op welke manier heb je dit voorwerp gebruikt, ken je de naam van dit voorwerp? De manier waarop een technisch systeem zoals bv. zaag, vijzel, … gehanteerd moet worden kan je waar nodig toelichten of demonstreren.
Algemene aandachtspunten voor het begeleiden vind je hier.

Benodigdheden
  • ijs: grote en kleine ijsblokken
  • materialen om ijs mee te verkleinen: hamers, zagen, nagels, schroevendraaiers, lepels, messen en vorken, schuurpapier, vijlen, deegrol, vijzel, …
  • andere werkmaterialen: veiligheidsbrillen, schorten, handdoeken (bv. om ijs onder te leggen bij kloppen), afwasteilen, werkhandschoenen, …

 

Onderwerp

Thema

Type

Bron

Activiteit Kinderlabo augustus 2014, i.s.m. Sandra Willems, student keuzestage Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool.

Sfeerbeelden
ijs breken