Kan ik zelf een baksteen maken?

Je onderzoekt op welke manier je een stevige baksteen kunt maken, zonder gebruik te maken van een oven.

Verloop

Probleemstelling: de drie biggetjes willen zelf hun bakstenen maken voor het bakstenen huisje. Maar hoe moeten ze dat doen?

Kort functioneel waarnemen van de beschikbare materialen. Aandacht voor afspraken in functie van verkwisting (bv. overmatig gebruik van lijm).

Informeren over hoe bakstenen in realiteit worden gemaakt. Hiervoor kan een filmpje getoond worden op internet (bv. http://www.youtube.com/watch?v=JzkmDcyW9iY en http://www.youtube.com/watch?v=auxH1ystq9g: dit zijn voorbeelden van het maken van bakstenen op de traditionele manier met de hand, en machinaal in een fabriek).

Onderzoeken wat aan het zand kan worden toegevoegd om er een stevige brij van te maken, en met welk zand dit best lukt.
Nadat bepaald is welke ingrediënten samen voor een stevige brij zorgen, wordt uitgetest of hiermee een baksteen kan gemaakt worden. Hiervoor wordt een vorm gevuld met het zandmengsel, dit wordt aangedrukt en er wordt getest of (en hoe) dit uit de vorm kan worden gehaald. Lukt dit niet, dan gaat het onderzoekje gewoon door.

Terugblik, waarbij kinderen tijdens en/of na de activiteit verwoorden hoe ze dit aangepakt hebben, wat ze onderzocht en ontdekt hebben.

Aandachtspunten

Als kinderen blijven experimenteren en ingrediënten blijven toevoegen, kan je hen na enige tijd vragen om te onderzoeken met welke twee of drie materialen het beste mengsel wordt gemaakt.

Algemene aandachtspunten voor het begeleiden vind je hier.

Benodigdheden
  • achtergrondinformatie voor de begeleider over de fabricage van bakstenen
  • vormen om baksteen in te maken: rechthoekige ijsdozen, microgolfdozen en ander plastic kosteloos materiaal, ijsblokvormpjes, …
  • ingrediënten: verschillende zandsoorten, knutsellijm, behangerslijm (poeder en/of vloeibaar), klei, water in plantenspuit, …
  • bakjes om in te mengen, vodden, lepels, zandwerktuigen indien beschikbaar (truweel, plakspaan, waterpas), …
Bron

Activiteit Kinderlabo augustus 2013 en 2019 in het kader van keuzestage Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool.

Sfeerbeelden