Muziekinstrumenten met een mooi geluid

Je onderzoekt met welke materialen je een muziekinstrument kan maken, en hoe je met deze materialen een zo mooi mogelijk geluid kan produceren.

Verloop

Probleemstelling: de kinderen mogen een instrument ontwerpen, dat een mooie en heldere klank produceert.
Brainstorm over de keuze van het instrument. Je kan de kinderen hier helemaal vrij in laten (bv. een boekje met verschillende instrumenten aanbieden om in te zoeken) of zelf beslissen welk instrument zal gemaakt worden.
Ontwerpen van het instrument: de vormgeving van het instrument wordt bedacht, eventueel uitgetekend. De materialen worden gekozen en bij elkaar gezocht.
Maken en in gebruik nemen: het instrument wordt gemaakt, waarbij de klank steeds onderzocht en uitgetest wordt. Er worden variaties uitgetest, om te onderzoeken wat de beste klank geeft.
- Bijvoorbeeld bij snaarinstrumenten: testen of de lengte van de snaar een invloed heeft op het geluid, of de dikte van de snaar een effect heeft.
- Bijvoorbeeld bij schuddozen: aantal erwten in het doosje variëren, en het effect daarvan op het geluid beluisteren.
- …
Evalueren gebeurt reeds tijdens de voorgaande fase, maar kan ook achteraf gebeuren. De instrumenten worden getest en in de groep besproken. Wat vinden de kinderen van het geluid? Moet dit nog aangepast worden? Op welke manier zou dit nog kunnen geoptimaliseerd worden?

Aandachtspunten

Kinderen stimuleren om het geluid geregeld te testen, en niet te snel tevreden te zijn met het resultaat.
Het instrument kan naderhand versierd worden. In deze fase is er niet langer sprake van een onderzoeks- of ontwerpactiviteit, al kan de versiering soms wel een effect hebben op het geluid van het instrument. Dat kan dan weer de creativiteit en de onderzoekende houding van de kinderen stimuleren: hoe lossen we dat op?
Algemene aandachtspunten voor het begeleiden vind je hier.

Benodigdheden
  • Voor de begeleider: je kan jezelf op deze activiteit voorbereiden door eerst op zoek te gaan naar werkbeschrijvingen om muziekinstrumenten te maken. Als je deze werkbeschrijving vanuit een onderzoekend standpunt bekijkt, zie je zeker meteen tal van zaken die kunnen gevarieerd worden, zaken die kinderen kunnen uittesten, bijwerken, … Op basis van je eigen ideeën kan je materiaal aanbieden aan de kinderen. En ongetwijfeld hebben ze zelf ook ideeën!
  • Als je schuddozen zou maken:
    - dozen met deksel
    - vulmaterialen: droge erwten, steentjes, zand, … en andere materialen die door de kinderen worden voorgesteld.

Onderwerp

Type

Bron

Project Creative Little Scientists, http://www.creative-little-scientists.eu/