Op welke verschillende manieren kan je een tafel meten?

Je onderzoekt op welke verschillende manieren je tafels kan meten en hoe je dit kan vastleggen.

Verloop

Probleemstelling

De timmerman zal een nieuwe speeltafel maken. Hiervoor heeft hij de afmetingen nodig van de huidige tafel. Hoe gaan we de tafel meten? En hoe ‘noteren’ we de afmetingen, zodat de timmerman ermee aan de slag kan?

Brainstorm

Brainstorm over mogelijke meetinstrumenten. Vervolgens verzamelen de kinderen de meetinstrumenten, en gaan ze aan de slag.

Ervaren

In een klein groepje gaan ze op zoek naar manieren om de tafel te meten, met de zelfgekozen meetinstrumenten. Dit proberen ze uit.

Onderzoeken

Voor het vastleggen van de informatie gaan de kinderen op zoek naar een eigen methode. Het is belangrijk dat de timmerman de afmetingen krijgt, maar de kinderen bepalen op welke manier ze dit vastleggen. Deze resultaten kunnen met de hele groep besproken worden.

Aandachtspunten

Probeer kinderen te stimuleren om verschillende meetinstrumenten te gebruiken, en hier vooral heel creatief in te zijn.

Door kinderen te vragen hoe ze de problemen willen aanpakken, stimuleer je hen om hierover in gesprek te gaan met elkaar, en samen tot een conclusie te komen.

Het vastleggen kan op tal van manieren gebeuren: fotograferen, tekenen hoeveel keer de gekozen meeteenheid erin kan,... Meer informatie over het vastleggen is te vinden bij de algemene aandachtspunten voor het begeleiden.

Benodigdheden
  • Leg allerlei mogelijke meetinstrumenten klaar waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen: touw, lint, blokken, …
  • notitieboekje, papier, potloden, fototoestel,… of andere materialen om de data vast te leggen

Thema

Leeftijd

Bron

Project Creative Little Scientists, http://www.creative-little-scientists.eu/

Sfeerbeelden
Tafels_meten