Waar komt de geur van tandpasta vandaan?

Je onderzoekt welke geur tandpasta kan hebben en waar die geur vandaan komt.

Verloop

Kort waarnemen van de beschikbare materialen, met specifieke aandacht voor de geur (benoemen, beoordelen, herkenbaarheid, …). Aandacht voor afspraken in functie van veiligheid (bv. messen en scharen bij het fijnmaken van de natuurlijke materialen) en verkwisting (bv. tandpasta).

Onderzoeken wat we ruiken aan de verschillende soorten tandpasta. Herkennen kinderen de geur? Ze kunnen proberen deze te omschrijven. Oudere kinderen kunnen proberen te lezen wat er op de tube staat.
Onderzoeken hoe we de geur uit de aangeboden materialen kunnen extraheren. Hiervoor kunnen de verschillende werkmaterialen gebruikt worden.
Nagaan of de vrijgekomen geuren lijken op de geur van een van de tandpastasoorten, om zo de geur van de tandpasta te kunnen benoemen.

Terugblik, waarbij kinderen vertellen hoe ze de geur hebben vrijgemaakt, en waar de geur van de verschillende tandpasta's volgens hen vandaan komt.

Hoofdvragen

  • We gebruiken dagelijks tandpasta, maar waar komt die geur vandaan?
  • Alles is deelbaar, want hoe kan je anders ruiken. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je iets beter ruikt? (Antwoord: Meer verdelen)
  • Hoe komt het dat sommige dingen beter of meer ruiken dan andere dingen?
  • Hoe geraken deeltjes van geurstoffen tot bij je neus? Hoe komt het dat je ruikt?

Aandachtspunten

Als de geurende materialen niet veel geur afgeven, stimuleren om ze fijner te maken of te pletten. Kinderen vragen om de geuren te benoemen: dit is niet altijd evident, maar wel een mooie oefening om met andere zintuigen waar te nemen en hier ook taal bij te betrekken.

Algemene aandachtspunten voor het begeleiden vind je hier.

Verdieping & verbreding

Wetenschappelijke achtergrond: zuren in dranken tasten kalk aan, suikers uit de drank worden in onze mond door bacteriën omgezet tot zuren die glazuurlaag aantasten. 

Interesse in meer? Maak een traject met volgende activiteiten:

Benodigdheden
  • materialen om te onderzoeken: verschillende soorten tandpasta
  • geurende materialen: munt, fruit (rood fruit, sinaasappelschil, …), bloemen, … (het is belangrijk dat de geuren van de tandpasta's aanwezig zijn in de geurende materialen, zodat deze herkend kunnen worden)
  • werkmaterialen om geur vrij te maken: vijzel, potjes en scharen, snijplankjes en messen, …

Thema

Leeftijd

Bron

Activiteit Annelies Declerck in het kader van haar bachelorproef aan de opleiding Bachelor in het kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool ‘Tandpasta! Onderzoekend aan de slag met kleuters’ i.s.m. Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, academiejaar 2013-2014.